Over ICRH

Doel en Objectieven
Het voornaamste doel van het ICRH is het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid in de breedste zin. Om dit te realiseren wil het ICRH de aanvaardbaarheid, de toegang tot en de kwaliteit van seksuele en reproductieve diensten verbeteren, in een mensenrechten- en gender sensitieve benadering.

Benadering van seksuele en reproductieve gezondheid
ICRH pleit voor het erkennen van reproductieve gezondheid als basis mensenrecht voor iedere man en vrouw. Door middel van onderzoek, training, interventie en aanbevelingen, wil het ICRH bijdragen aan de promotie, bescherming en het vervullen van dit recht.

De multidisciplinaire manier die het ICRH aanwendt om problemen, gerelateerd tot seksuele en reproductieve gezondheid, aan te pakken integreert een gezondheidsanalyse met politieke, juridische, sociale, culturele en economische overwegingen. ICRH wil ook bijdragen aan het toegankelijker maken van seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten door het integreren van volgende klemtonen:

• gezinsplanning en contraceptie;
• veilig moederschap, aspecten gerelateerd aan ongewenste zwangerschap;
• seksuele overdraagbare infecties, inbegrepen HIV/AIDS en baarmoederhalskanker;
• Ontmoediging van schadelijke praktijken zoals vrouwelijke genitale mutilatie en vroege/ gedwongen huwelijken;
• Seksueel en gender gerelateerd geweld.

In al haar activiteiten geeft het ICRH extra aandacht aan de invloed van gender ongelijkheden op de seksuele en reproductieve gezondheid van individuen, in het bijzonder met betrekking tot een beperkte toegang van bepaalde groepen tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Hiermee rekening houdend wil het ICRH de bijdrage van mannen en vrouwen tot het verdedigen van hun seksuele en reproductieve gezondheidsrechten verbeteren. Dit door mannen te betrekken bij het oplossen van problemen waarvoor zij zich vaak niet verantwoordelijk voelen en door vrouwen meer kracht en ondersteuning te geven om hun eigen beslissingen te nemen.

Externe samenwerking
Om de doelstellingen te realiseren werkt het ICRH samen met verschillende gouvernementele en non-gouvernementele actoren zowel op gemeenschapsniveau als op nationaal en internationaal niveau.

 

Dutch